s

Uống Cafe

Hôm nay đặt hàng 1kg cafe của Nhấp Môi. Về pha ngay, thấy hoàn toàn thoả mãn, Trước đây toàn uống hàng có thương hiệu, mắc tiền, nhưng thật sự không cảm được được cafe, một LIKE cho Nhấp Môi cafe.