a

Mua cafe

Quí vị hãy chọn cho mình một hương vị cà phê đúng gu, đúng khẩu vị ở bên dưới nhé. Nhấp Môi cafe có 2 dòng cà phê: Nhấp 1 - gu việt và Nhấp 2 - gu âu. Đóng gói nguyên hạt đã rang và bột xay sẵn. Chất lượng như nhau và giá bán bằng nhau. Chi tiết hương vị từng loại cà phê có giải thích ở từng dòng cà phê bên dưới.